ACK - İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.06

Son Bir Hafta
%-1.57

Son Bir Ay
%4.44

Son Üç Ay
%5.67

Son Bir Yıl
%69.47

Son Üç Yıl
%371.22

Son Beş Yıl
%712.67
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%89.78

Takasbank Para Piyasası
%2.02

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%8.2

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...