ACD - İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.68

Son Bir Hafta
%0.60

Son Bir Ay
%4.41

Son Üç Ay
%6.68

Son Bir Yıl
%95.48

Son Üç Yıl
%543.50

Son Beş Yıl
%942.58
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%57.83

Devlet Tahvili
%0.54

Finansman Bonosu
%26.92

Özel Sektör Tahvili
%9.49

Yatırım Fonları Katılma Payları
%3.48

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.74

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...