ACC - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.58

Son Bir Hafta
%1.89

Son Bir Ay
%10.87

Son Üç Ay
%25.27

Son Bir Yıl
%194.53

Son Üç Yıl
%989.32

Son Beş Yıl
%1,946.19
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%87.46

Mevduat TL
%1.74

Yatırım Fonları Katılma Payları
%6.88

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%3.92

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...