AAK - ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.97

Son Bir Hafta
%-0.27

Son Bir Ay
%5.29

Son Üç Ay
%16.40

Son Bir Yıl
%90.73

Son Üç Yıl
%378.22

Son Beş Yıl
%603.39
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%49.54

Devlet Tahvili
%0.2

Döviz Kamu İç Borçlanma Araçları
%13.95

Finansman Bonosu
%11.63

Özel Sektör Tahvili
%8.04

Takasbank Para Piyasası
%1.77

Mevduat TL
%2.1

Yatırım Fonları Katılma Payları
%10.98

Diğer Tefas
%1.79

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...