PAMEL - PAMEL ELEKTRIK

VARLIKLAR 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 180.981.114,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 98.738.380,00
Finansal Yatırımlar 0,00
Ticari Alacaklar 5.710.875,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.710.875,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
Diğer Alacaklar 53.477.628,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 53.477.628,00
Türev Araçlar 0,00
Stoklar 0,00
Canlı Varlıklar 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 22.720.439,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 333.792,00
ARA TOPLAM 180.981.114,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
DURAN VARLIKLAR 637.869.295,00
Finansal Yatırımlar 0,00
Ticari Alacaklar 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
Diğer Alacaklar 287.242,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 287.242,00
Türev Araçlar 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
Canlı Varlıklar 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
Maddi Duran Varlıklar 631.837.105,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.557,00
- Şerefiye 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.390.923,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
Diğer Duran Varlıklar 1.337.468,00
TOPLAM VARLIKLAR 818.850.409,00
K A Y N A K L A R 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.621.836,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.938.857,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
Ticari Borçlar 1.028.416,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.028.416,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 138.031,00
Diğer Borçlar 838.787,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 838.787,00
Türev Araçlar 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.007.515,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 176.450,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 176.450,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 493.780,00
ARA TOPLAM 6.621.836,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 293.157.309,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.188.523,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
Ticari Borçlar 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
Diğer Borçlar 158.467.107,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
Türev Araçlar 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.410.489,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.410.489,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 112.091.190,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 299.779.145,00
Ö Z K A Y N A K L A R 519.071.264,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 519.071.264,00
Ödenmiş Sermaye 31.095.331,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.570.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 307.259.646,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 307.259.646,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 68.188.322,00
Net Dönem Karı/Zararı 108.957.965,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 818.850.409,00