GEREL - GERSAN ELEKTRIK

VARLIKLAR 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 782.008.243,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 62.222.493,00
Finansal Yatırımlar 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
Ticari Alacaklar 349.866.612,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 239.630,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 349.626.982,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
Diğer Alacaklar 17.813,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17.813,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
Türev Araçlar 0,00
Stoklar 271.059.201,00
Canlı Varlıklar 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 65.376.197,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20.751.017,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.714.910,00
ARA TOPLAM 782.008.243,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
DURAN VARLIKLAR 506.135.472,00
Finansal Yatırımlar 0,00
Ticari Alacaklar 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
Diğer Alacaklar 270.884,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 270.884,00
Türev Araçlar 0,00
Stoklar 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
Canlı Varlıklar 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
Maddi Duran Varlıklar 471.898.536,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar -427.033.440,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.296.454,00
- Şerefiye 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar -8.107.874,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24.495.922,00
Diğer Duran Varlıklar 8.173.676,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.288.143.715,00
K A Y N A K L A R 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 679.047.180,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 68.153.689,00
- Banka Kredileri 68.153.689,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 167.235.917,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
Banka Kredileri 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
Ticari Borçlar 280.968.754,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 155.001,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 280.813.753,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 58.779.880,00
Diğer Borçlar 8.136.638,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.136.638,00
Türev Araçlar 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
Ertelenmiş Gelirler 58.384.330,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.429.130,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.935.822,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.619.866,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.315.956,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.575.058,00
ARA TOPLAM 679.047.180,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 92.715.889,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 38.681.065,00
Banka Kredileri 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
Ticari Borçlar 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
Diğer Borçlar 36.203.089,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
Türev Araçlar 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 17.831.735,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.831.735,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 771.763.069,00
Ö Z K A Y N A K L A R 516.380.646,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 516.322.671,00
Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 686.174.593,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 289.980.429,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 83.616.004,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 83.616.004,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.933.691,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 91.157.778,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 91.157.778,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.552.844,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -616.401.890,00
Net Dönem Karı/Zararı -132.757.087,00
Diğer Yedekler 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 57.975,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.288.143.715,00