EREGL - EREGLI DEMIR CELIK

VARLIKLAR 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 152.185.324.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 24.430.907.000,00
Finansal Yatırımlar 1.829.647.000,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
Ticari Alacaklar 23.048.572.000,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 690.341.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.358.231.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
Diğer Alacaklar 137.821.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.227.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 124.594.000,00
Türev Araçlar 64.509.000,00
Stoklar 78.137.696.000,00
Canlı Varlıklar 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.620.299.000,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 24.990.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 21.915.873.000,00
ARA TOPLAM 152.185.324.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
DURAN VARLIKLAR 197.694.900.000,00
Finansal Yatırımlar 163.098.000,00
Ticari Alacaklar 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
Diğer Alacaklar 90.671.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 79.217.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.454.000,00
Türev Araçlar 0,00
Stoklar 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.014.877.000,00
Canlı Varlıklar 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.794.622.000,00
Maddi Duran Varlıklar 165.434.257.000,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.812.716.000,00
- Şerefiye 606.360.000,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.206.356.000,00
Peşin Ödenmiş Giderler 15.132.010.000,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 147.643.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.984.367.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 329.994.000,00
Diğer Duran Varlıklar 1.356.891.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 349.880.224.000,00
K A Y N A K L A R 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.824.534.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 52.990.065.000,00
- Banka Kredileri 52.990.065.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.903.420.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 124.986.000,00
Banka Kredileri 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
Ticari Borçlar 23.915.951.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 994.881.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.921.070.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.470.765.000,00
Diğer Borçlar 2.130.759.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
Türev Araçlar 82.313.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.205.354.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.319.245.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 888.471.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 918.191.000,00
ARA TOPLAM 101.824.534.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.943.052.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.751.035.000,00
Banka Kredileri 14.435.745.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 315.290.000,00
Ticari Borçlar 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
Diğer Borçlar 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
Türev Araçlar 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.816.514.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.816.514.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.358.612.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 16.891.000,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 135.767.586.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 214.112.638.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 207.965.236.000,00
Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 156.613.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 1.315.022.000,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 106.447.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 75.916.673.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.045.346.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.455.521.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 77.962.019.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.438.867.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 3.445.448.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -6.581.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.545.759.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 110.014.976.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.600.923.000,00
Diğer Yedekler 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.147.402.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 349.880.224.000,00