BURCE - BURCELIK

VARLIKLAR 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 419.878.165,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 130.983.107,00
Finansal Yatırımlar 13.946,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 13.946,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 13.946,00
Ticari Alacaklar 77.458.821,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 77.458.821,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
Diğer Alacaklar 10.862.454,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.862.454,00
Türev Araçlar 0,00
Stoklar 117.995.410,00
Canlı Varlıklar 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 80.321.153,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 867.702,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.375.572,00
ARA TOPLAM 419.878.165,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
DURAN VARLIKLAR 718.288.805,00
Finansal Yatırımlar 463.467,00
Ticari Alacaklar 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
Diğer Alacaklar 656,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 656,00
Türev Araçlar 0,00
Stoklar 13.946,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
Canlı Varlıklar 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
Maddi Duran Varlıklar 678.264.723,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.382.363,00
- Şerefiye 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 177.596,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 177.596,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.138.166.970,00
K A Y N A K L A R 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 335.256.876,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.781.715,00
- Banka Kredileri 16,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.540.879,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.781,00
Banka Kredileri 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
Ticari Borçlar 76.289.082,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.660,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 76.267.422,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.956.459,00
Diğer Borçlar 3.554.310,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.554.310,00
Türev Araçlar 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
Ertelenmiş Gelirler 222.709.441,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.440.230,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.823.184,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.617.046,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 984.760,00
ARA TOPLAM 335.256.876,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 140.483.971,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.581.027,00
Banka Kredileri 15.174.874,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.406.153,00
Ticari Borçlar 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
Diğer Borçlar 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
Türev Araçlar 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.495.123,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.495.123,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 107.407.821,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 475.740.847,00
Ö Z K A Y N A K L A R 662.426.123,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 635.491.105,00
Ödenmiş Sermaye 8.424.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 109.658.338,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.232.050,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 136.753.315,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 136.753.315,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -27.283.368,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 302.691,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 302.691,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.385.750,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 285.997.042,00
Net Dönem Karı/Zararı 52.737.919,00
Diğer Yedekler 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 26.935.018,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.138.166.970,00