AYES - AYES CELIK HASIR VE CIT

VARLIKLAR 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.436.472.622,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 72.657.232,00
Finansal Yatırımlar 672.550.626,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 226.865.193,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 208.996.249,00
Ticari Alacaklar 141.415.788,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.182.289,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 124.233.499,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
Diğer Alacaklar 96.915.474,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 96.915.474,00
Türev Araçlar 0,00
Stoklar 213.539.711,00
Canlı Varlıklar 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 214.148.572,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 25.245.219,00
ARA TOPLAM 1.436.472.622,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
DURAN VARLIKLAR 357.188.727,00
Finansal Yatırımlar 0,00
Ticari Alacaklar 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
Diğer Alacaklar 569.241,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 569.241,00
Türev Araçlar 0,00
Stoklar 226.865.193,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
Canlı Varlıklar 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.312.700,00
Maddi Duran Varlıklar 295.810.427,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 681.081,00
- Şerefiye 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 54.815.278,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 54.815.278,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.793.661.349,00
K A Y N A K L A R 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.277.055.337,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 856.123.440,00
- Banka Kredileri 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.062.779,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
Banka Kredileri 800.423.461,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
Ticari Borçlar 22.367.989,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.367.989,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.988.574,00
Diğer Borçlar 67.008.428,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.533.139,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 65.475.289,00
Türev Araçlar 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
Ertelenmiş Gelirler 318.226.246,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.277.881,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.038.005,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.239.876,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
ARA TOPLAM 1.277.055.337,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.402.139,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 372.337,00
Banka Kredileri 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
Ticari Borçlar 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
Diğer Borçlar 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
Türev Araçlar 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.458.943,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.458.943,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.570.859,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.282.457.476,00
Ö Z K A Y N A K L A R 511.203.873,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 511.203.873,00
Ödenmiş Sermaye 30.056.400,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 199.779.668,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.494.751,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.494.751,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.494.751,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.793.475,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 162.933.114,00
Net Dönem Karı/Zararı 81.135.967,00
Diğer Yedekler 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.793.661.349,00