BEO - BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.36

Son Bir Hafta
%0.51

Son Bir Ay
%3.66

Son Üç Ay
%20.42

Son Bir Yıl
%103.33

Son Üç Yıl
%541.81

Son Beş Yıl
%1,016.98
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%65.24

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%7.84

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%16.65

Katılma Hesabı TL
%1.25

Yatırım Fonları Katılma Payları
%6.02

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%3

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...