BEO - BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.88

Son Bir Hafta
%3.11

Son Bir Ay
%6.88

Son Üç Ay
%9.85

Son Bir Yıl
%79.64

Son Üç Yıl
%560.86

Son Beş Yıl
%1,077.48
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%65.24

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%7.84

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%16.65

Katılma Hesabı TL
%1.25

Yatırım Fonları Katılma Payları
%6.02

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%3

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...